Aktualności

Podpisanie Umowy

W dniu 12.09.2019 r. została podpisana umowa z F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński z siedzibą w Imielinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowa i Urbana".

podpisanie-umowy-71

Podpisanie Umowy

W dniu 27.08.2019 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach".

podpisanie-umowy-72

Podpisanie Umowy

W dniu 26.08.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Marcina Strzody w Gliwicach".

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • sieci, przyłącza i instalacje gazowe oraz ciepłownicze,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję