Aktualności

podpisanie-umowy-141

Podpisanie umowy

13.04.2022 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Centralna".

podpisanie-umowy-140

Podpisanie umowy

 30.03.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olkuszu na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji pn: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bukownie".

podpisanie-umowy-139

Podpisanie umowy

W dniu 15.03.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "GOSKOM" Sp. z o.o z siedzibą w Praszce na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn: "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową instalacji i studni oraz zmianą zagospodarowania działki na terenie istniejącego ujęcia wody w Strojcu".

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej, a także sieci gazowe i ciepłownicze.

W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • sieci, przyłącza i instalacje gazowe oraz ciepłownicze,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję