Aktualności

podpisanie-umowy-42

Podpisanie umowy

W dniu 18.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz zbiornika retencyjnego na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach wraz z przygotowaniem alternatywnej koncepcji odprowadzania ścieków do kolektora „Bagno" w rejonie ul. […]

podpisanie-umowy-41

Podpisanie umowy

W dniu 08.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - część 1.

podpisanie-umowy-40

Podpisanie umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na : Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda      Śląska- Chronimy Krople Deszczu" - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum." „Przebudowę i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranych fragmentach dzielnicy NowyBytom w Rudzie Śląskiej."  

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję