Aktualności

podpisanie-umowy-30

Podpisanie umowy

W dniu 24.05.2017 roku została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

podpisanie-umowy-29

Podpisanie umowy

W dniu 30.05.2017 roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-28

Podpisanie umowy

W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa z Gminą Krzanowice na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej PB i PW dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarkiwodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin".

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję