podpisanie-umowy-8

Podpisanie Umowy

W dniu 29.12.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu" .

podpisanie-umowy-7

Podpisanie umowy

W dniu 23.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Katowickimi Wodociągami S.A. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum.

podpisanie-umowy-6

Podpisanie umowy

W dniu 21.12.2015 roku podpisaliśmy umowę z Gminą Miedźna na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo—kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Miedźna"

podpisanie-umowy-5

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2015 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach- Borze" .

podpisanie-umowy-4

Podpisanie umowy

W dniu 28.08.2015 roku podpisana została umowa z Gminą Jawor na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na oczyszczalni ścieków dla miasta Jawor".

Wartość zamówienia ok.: 1 230 000,00 zł brutto

Podpisanie Umowy

W dniu 30.07.2015 roku podpisana została umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie".

 

Podpisanie Umów

W dniu 21.05.2015r. podpisane zostały umowy z Gminą Jodłownik, Łapanów oraz Raciechowice na: Usługi projektowe, obejmujące wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem p.n.: "Program uregulowania gospodarki wodno -ściekowej na terenach gmin : Jodłownik, Łapanów, Raciechowice".

Łączna wartość zamówienia ok.: 3 200 000 zł brutto

hydrosan

podpisanie-umowy

Podpisanie Umowy

W dniu 22.04.2015r. podpisana została umowa z RPWiK w Sosnowcu S.A. na: Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy sieci wod. – kan. na terenie miasta Sosnowca w zakresie: CZĘŚĆ I: "Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej dla Zadania nr 1; realizowanego w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III"

Wartość zamówienia ok.: 33 000 zł brutto

podpisanie-umowy-2

Podpisanie Umowy

 W dniu 17.03.2015r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno - zachodnia".

Wartość zamówienia ok.: 53 000 zł brutto

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję