podpisanie-umowy-22

Podpisanie umowy

W dniu 16.09.2016r. została podpisana umowa z Gminą Spytkowice na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach.

podpisanie-umowy-21

Podpisanie umowy

W dniu 14.09.2016r. została podpisana umowa z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Przedmościu na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu.

podpisanie-umowy-20

Podpisanie umowy

W dniu 26.08.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pompowni w zakresie rurociągów, części budowlanej i elektrycznej ZUW Goczałkowice.

podpisanie-umowy-19

Podpisanie umowy

W dniu 26.07.2016r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej
i rzeki Rawy.

przelotowa-ks-frenzia-chroboka-w-bytomiu

Podpisanie umowy

W dniu 05.07.2016 r. została podpisana umowa z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. Powstańców 30 na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w oparciu o „Projekt budowy przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami
w rejonie ulicy Przelotowej, ks.FrenzIa, Chroboka w Bytomiu".

podpisanie-umowy-18

Podpisanie umowy

W dniu 01.07.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Tarnowskie Góry na opracowanie dokumentacji projektowej  dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach- zadanie projektowe nr 1.

podpisanie-umowy-17

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1400/800 Katowice-Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej.

podpisanie-umowy-16

Podpisanie Umowy

W dniu 10.06.2016 r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu PE Dz 400/250 Zabrze-Zbrosławice.

podpisanie-umowy-15

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Jejkowice na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi"

podpisanie-umowy-14

Podpisanie Umowy

W dniu 03.06.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą  w Mikołowie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon ulicy Rybnickiej w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

810

Podpisanie Umowy

W dniu 30.05.2016r. została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą  w Mikołowie na Wykonanie koncepcji przebudowy / modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie i zagospodarowania osadów ściekowych.

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji możliwości przeróbki osadów ściekowych wraz ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania po mechanicznym odwadnianiu na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27.

podpisanie-umowy-12

Podpisanie Umowy

W dniu 09.05.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Niemodlin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe.

podpisanie-umowy-11

Podpisanie Umowy

W dniu 18.05.2016r. została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach.

podpisanie-umowy-10

Podpisanie Umowy

W dniu 29.03.2016 r. została podpisana umowa z Gminą Wielowieś na wykonanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno - użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze.

podpisanie-umowy-9

Podpisanie Umowy

W dniu 22.03.2016r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Wałowej, Krótkiej
i Cichej w Oświęcimiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję