podpisanie-umowy-48

Podpisanie Umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego"

podpisanie-umowy-40

Podpisanie umowy

W dniu 19.12.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na :Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda  Śląska- Chronimy Krople Deszczu" - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum." oraz „Przebudowę i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranych fragmentach dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej."

 

Podpisanie umowy

W dniu 01.12.2017 r. została podpisana umowa z "Becker Warkop" Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice.

podpisanie-umowy-37

Podpisanie umowy

W dniu 14.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Herby na opracowanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Herby oraz inwentaryzacji infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Lisów.

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana umowa z BECKER-WARKOP Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice"

podpisanie-umowy-46

Podpisanie Umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana Umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach"

podpisanie-umowy-38

Podpisanie umowy

W dniu 09.11.2017 r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach".

podpisanie-umowy-36

Podpisanie umowy

W dniu 02.11.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie prac projektowych związanych
z remontem i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudową wodociągu w ciągu ul. Ks. Augustyna Potyki i Józefa Rymera.

podpisanie-umowy-35

Podpisanie umowy

W dniu 24.10.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz umowa na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i przebudową układu sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej (ulice Boczna, Kręta, Józefa Pordzika) oraz wodociągu w ul. Prostej.

podpisanie-umowy-34

Podpisanie umowy

W dniu 10.10.2017 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. z siedzibą w Skawinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu magistrali Ø 400 o długości około 900 m.

podpisanie-umowy-33

Podpisanie umowy

W dniu 09.08.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-32

Podpisanie umowy

W dniu 01.08.2017r. podpisana została umowa z GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego technologii stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska ze źródeł „Solarnia", wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz weryfikacja projektu firmy PROFIT, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego ujęć wody Solarnia.

podpisanie-umowy-31

Podpisanie umowy

W dniu 25.07.2017roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-44

Podpisanie Umowy

W dniu 11.08.2017 r. została podpisana umowa z VOLTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabudowy agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW na terenie oczyszczalni w Czechowice-Dziedzice

podpisanie-umowy-43

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2017 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-30

Podpisanie umowy

W dniu 24.05.2017 roku została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków"

podpisanie-umowy-29

Podpisanie umowy

W dniu 30.05.2017 roku została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo- Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

podpisanie-umowy-28

Podpisanie umowy

W dniu 15.05.2017r. została podpisana umowa z Gminą Krzanowice na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej PB i PW dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin".

podpisanie-umowy-27

Podpisanie umowy

W dniu 18.04.2017r. została podpisana umowa z EUTIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Budowa rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni Polanka do kolektora Północnego w ul.J.C.Korzeniowskiego."

podpisanie-umowy-26

Podpisanie umowy

W dniu 13.03.2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  w Rudzie Śląskiej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.

podpisanie-umowy-25

Podpisanie umowy

W dniu 08.02.2017r. została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD" Spółką z o.o. z siedzibą w Namysłowie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki osadowej - budowa systemu kogeneracji".

podpisanie-umowy-24

Podpisanie umowy

W dniu 19.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Istebna na wykonanie koncepcji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Istebnej.

podpisanie-umowy-23

Podpisanie umowy

W dniu 11.01.2017r. została podpisana umowa z Gminą Suchedniów na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno - mechanicznego.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję