podpisanie-umowy-62

Podpisanie Umowy

W dniu 30.11.2018 r. została podpisana umowa z Miastem Ustroń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Modernizacja instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu"

podpisanie-umowy-55

Podpisanie Umowy

W dniu 22.10.2018 r. została podpisana umowa z McBride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp.z o.o."

podpisanie-umowy-61

Podpisanie Umowy

W dniu 17.10.2018 r. została podpisana umowa z Gminą Psary na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach"

podpisanie-umowy-60

Podpisanie Umowy

W dniu 12.10.2018 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa wodociągu PE D160 mm i przebudowa wodociągów DN150 mm w rejonie ul. Towarowej i ul.Chorzowskiej w Gliwicach". 

podpisanie-umowy-59

Podpisanie Umowy

W dniu 18.09.2018 r. została podpisana umowa z Gminą Knurów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie"

podpisanie-umowy-58

Podpisanie Umowy

W dniu 03.09.2018 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Wymiana pokrycia zbiorników ścieków na terenie przepompowni Śródmieście w Bytomiu"

podpisanie-umowy-57

Podpisanie Umowy

W dniu 31.08.2018 r. została podpisana umowa z GPW S.A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN 1400/800 mm Katowice - Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej"

podpisanie-umowy-54

Podpisanie Umowy

W dniu 23.08.2018 r. została podpisana umowa z TKS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach"

podpisanie-umowy-56

Podpisanie Umowy

dniu 22.08.2018 r. została podpisana umowa z HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.j.z siedzibą w Mazańcowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3"

podpisanie-umowy-53

Podpisanie Umowy

W dniu 03.07.2018 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów Katowicach"

podpisanie-umowy-51

Podpisanie Umowy

W dniu 16.05.2018 r. została podpisana umowa z GAMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego"

podpisanie-umowy-52

Podpisanie Umowy

W dniu 15.05.2018 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa wodociągu DN 400 mm na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Okrężnej w Gliwicach"

podpisanie-umowy-45

Podpisanie Umowy

W dniu 04.04.2018 r. została podpisana umowa z MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S,A, - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie".

podpisanie-umowy-50

Podpisanie Umowy

W dniu 13.03.2018 r. została podpisana umowa z "Wodociągi" Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowa punktu zrzutu osadów z kanalizacji na terenie punktu zlewnego w Głuchołazach"

podpisanie-umowy-42

Podpisanie umowy

W dniu 18.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz zbiornika retencyjnego na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach wraz z przygotowaniem alternatywnej koncepcji odprowadzania ścieków do kolektora „Bagno" w rejonie ul. Porcelanowej.

podpisanie-umowy-41

Podpisanie umowy

W dniu 08.01.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach - część 1.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję