podpisanie-umowy-78

Podpisanie Umowy

W dniu 18.12.2019r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie pomiędzy ulicami Wirecką i Wyzwolenia (ul. Jeżynowa, ul. Kwapulińskiej) w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach etap I i etap II".

podpisanie-umowy-76

Podpisanie Umowy

W dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego  dla zadania pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji".

podpisanie-umowy-77

Podpisanie Umowy

W dniu 25.11.2019 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Zabrzu - rejon ul. Wolności".

podpisanie-umowy-74

Podpisanie Umowy

W dniu 30.10.2019 r. została podpisana umowa z BFM Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej na terenie fabryki ALSTOM w Chorzowie".

podpisanie-umowy-49

Podpisanie Umowy

W dniu 15.10.2019 r. została podpisana umowa z MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych na świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego przy wykonaniu robót rozruchowych, w ramach realizacji zadania pn."Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu"

podpisanie-umowy-93

Podpisanie umowy

W dniu 08.10.2019r. została podpisana umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych "SANEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn.:"Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach".

podpisanie-umowy-75

Podpisanie Umowy

W dniu 12.09.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Tarnowskie Góry na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zarurowanie cieku Soły na odcinku przebiegającym w rejonie ulicy Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych".

Podpisanie Umowy

W dniu 12.09.2019 r. została podpisana umowa z F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński z siedzibą w Imielinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowa i Urbana".

podpisanie-umowy-92

Podpisanie umowy

W dniu 09.09.2019r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach ".

podpisanie-umowy-71

Podpisanie Umowy

W dniu 27.08.2019 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach".

podpisanie-umowy-72

Podpisanie Umowy

W dniu 26.08.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Marcina Strzody w Gliwicach".

podpisanie-umowy-70

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Zawadzie"

podpisanie-umowy-69

Podpisanie Umowy

W dniu 09.08.2019 r. została podpisana umowa z Katowickie Wodociągi S.A. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Modernizacja układu regulacji napływu ścieków do oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum (komora ,,0")"

podpisanie-umowy-68

Podpisanie Umowy

W dniu 12.06.2019 r. została podpisana umowa z Państwowym  Muzeum Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Oświęcimiu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Remont wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie dawnego KL Auschwitz II - Birkenau"

podpisanie-umowy-67

Podpisanie Umowy

dniu 03.04.2019 r. została podpisana umowa z HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Żory Sp. z o.o. źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 200 kW zasilanego biogazem"

podpisanie-umowy-66

Podpisanie Umowy

W dniu 03.04.2019 r. została podpisana umowa z ELMA Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Projekt i kompleksowe wykonanie nadążnej kompensacji mocy biernej SVG dla potrzeb procesu technologicznego wytopu stali dla CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu"

podpisanie-umowy-65

Podpisanie Umowy

W dniu 07.03.2019 r. została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na opracowanie  Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze"".

podpisanie-umowy-64

Podpisanie Umowy

W dniu 05.03.2019 r. została podpisana umowa z Miastem Gliwice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych w obszarze zbiornika wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach polegających na wypłyceniu części jeziora"

podpisanie-umowy-63

Podpisanie Umowy

W dniu 18.01.2019 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach"

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję