podpisanie-umowy-125

Podpisanie umowy

W dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Koniecpolu".

podpisanie-umowy-123

Podpisanie umowy

W dniu 21.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Czyżowicach".

podpisanie-umowy-124

Podpisanie umowy

W dniu 11.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Sarnowie w rejonie ulicy Wiejskiej".

podpisanie-umowy-121

Podpisanie umowy

W dniu 18.11.2020 r. została podpisana umowa z AWT Rekultivace a.s. z siedzibą w
Petřvald, Czechy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach".

podpisanie-umowy-122

Podpisanie umowy

W dniu 02.11.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Wzmocnienie ścian trzech zbiorników bioreaktorów BIOMIX na Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Miechowicach".

podpisanie-umowy-119

Podpisanie umowy

W dniu 28.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Czarkowie w rejonie ulicy Spokojnej".

podpisanie-umowy-118

Podpisanie umowy

W dniu 23.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Rydułtowy w rejonie ulic Bema oraz Gajowej".

podpisanie-umowy-120

Podpisanie umowy

W dniu 21.10.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Turzy Śląskiej w rejonie ulicy Kościuszki".

podpisanie-umowy-117

Podpisanie umowy

W dniu 06.10.2020 r. została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:"Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27".

podpisanie-umowy-116

Podpisanie umowy

W dniu 06.10.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Modernizacja oczyszczalni ścieków "Barbara" w Rudzie Śląskiej".

podpisanie-umowy-115

Podpisanie umowy

W dniu 25.08.2020 r. została podpisana umowa z Spółką Restrukturyzacji Kopalń S. A. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie opinii rzeczoznawcy dla zadania pn.:"Opracowanie opinii rzeczoznawcy określającej procentowy zakres partycypacji SRK S. A. Oddział KWK "Centrum" z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w kosztach przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej położonej wzdłuż ul. Piekarskiej od ul. Kwiatowej do ul. Powstańców Śląskich w Bytomiu".

podpisanie-umowy-114

Podpisanie umowy

W dniu 04.08.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków "Bobrek" przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni "Śródmieście".

podpisanie-umowy-113

Podpisanie umowy

W dniu 31.07.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Rybniku w dzielnicy Wielopole".

podpisanie-umowy-112

Podpisanie umowy

W dniu 20.07.2020 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na usługę pomocy technicznej, mająca na celu złożenie przez Zamawiającego skutecznego wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.:"Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap II".

podpisanie-umowy-111

Podpisanie umowy

W dniu 09.07.2020 r. została podpisana umowa z GPW S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Opracowanie wytycznych technicznych w zakresie projektowania i doboru materiałów stosowanych do budowy, przebudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowej na obszarze obsługiwanym przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach".

podpisanie-umowy-110

Podpisanie umowy

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa z KIWK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach - Etap II".

podpisanie-umowy-106

Podpisanie umowy

W dniu 29.06.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji w obiektach oczyszczalni ścieków OŚ Miechowice w Bytomiu".

podpisanie-umowy-108

Podpisanie umowy

W dniu 26.06.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rudniki".

podpisanie-umowy-109

Podpisanie umowy

W dniu 16.06.2020 r. została podpisana umowa z KSSE S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd - część I - Zaprojektowanie budowy Oczyszczalni ścieków
- część II - Zaprojektowanie budowy rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone".

podpisanie-umowy-105

Podpisanie umowy

W dniu 08.05.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla obiektów hali krat oraz przepompowni na Przepompowni Śródmieście".

podpisanie-umowy-107

Podpisanie umowy

W dniu 07.05.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla obiektów hali krat oraz budynku operacyjnego na Oczyszczalni Centralna".

podpisanie-umowy-104

Podpisanie umowy

W dniu 16.04.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat w Gliwicach".

podpisanie-umowy-103

Podpisanie umowy

W dniu 16.04.2020 r. została podpisana umowa z GPW S. A. z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów - Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia w Chorzowie".

podpisanie-umowy-98

Podpisanie umowy

W dniu 26.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Zborowskie w rejonie ulic Wierzbowej, Niedźwiedzkiej oraz Polnej".

podpisanie-umowy-102

Podpisanie umowy

W dniu 25.03.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa sitopiaskownika na terenie przepompowni ścieków Śródmieście w Bytomiu".

podpisanie-umowy-80

Podpisanie Umowy

W dniu 23.03.2020 r. została podpisana umowa z INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach ".

podpisanie-umowy-89

Podpisanie Umowy

W dniu 12.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rogów".

podpisanie-umowy-87

Podpisanie Umowy

W dniu 12.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w Gierałtowicach w rejonie ulic Beksza o Konopnickiej".

podpisanie-umowy-88

Podpisanie Umowy

W dniu 11.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Częstochowie w rejonach ulic, Obrońców Westerplatte, Polskiego Czerwonego Krzyża, Obrońców Poczty Polskiej".

podpisanie-umowy-97

Podpisanie umowy

W dniu 11.03.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia w Stanowicach w rejonie ulic Szkolnej oraz Zwycięstwa".

podpisanie-umowy-83

Podpisanie Umowy

W dniu 21.02.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Herby".

podpisanie-umowy-82

Podpisanie Umowy

W dniu 21.02.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Kochanowice".

podpisanie-umowy-86

Podpisanie Umowy

W dniu 14.02.2020 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie ekspertyzy technicznej dla trzech zbiorników BIOMIX na terenie oczyszczalni ścieków Miechowice.

podpisanie-umowy-90

Podpisanie Umowy

W dniu 12.02.2020 r. została podpisana umowa z PWiK Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie".

podpisanie-umowy-85

Podpisanie Umowy

W dniu 12.02.2020r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie koncepcji dla zadania pn.:"Przebudowa wentylacji dla wybranych obiektów na terenie oczyszczalni Centralna, Miechowice i Śródmieście w Bytomiu".

podpisanie-umowy-81

Podpisanie Umowy

W dniu 07.02.2020r. została podpisana umowa z Gminą Wilkowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Odwodnienie terenu części Hucisk, celem zabezpieczenia nowej tłoczni ścieków przed podtopieniem".

podpisanie-umowy-84

Podpisanie Umowy

W dniu 03.02.2020r. została podpisana umowa z HYDRO-INSTAL  z siedzibą w Mazańcowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 3 - Podzadanie 14A".

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję