podpisanie-umowy-132

Podpisanie umowy

W dniu 30.09.2021 r. podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wieliczce na wykonanie prac projektowych, projektu budowlano - wykonawczego, dokumentacji kosztorysowej i STWiORB przy projekcie "Rozdział ścieków sanitarnych od wód deszczowych w zlewniach ul. Brata Alojzego Kosiby, Legionów, H. Sienkiewicza, A. Asnyka,  W. Pola oraz w obrębie osiedli: H. Sienkiewicza i W. Pola w Wieliczce."

podpisanie-umowy-133

Podpisanie umowy

W dniu 30.09.2021 r. podpisaliśmy umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedzibą w Bytomiu, na wykonanie projektu zastępczego dla budowy zbiornika przepompowni budowlanej w ramach zadania: " Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzn. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie: rówów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie - Etap I"

podpisanie-umowy-130

Podpisanie umowy

02.09.2021 r. - Umowa z CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu na wykonanie studium wykonalności przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu CMC Poland obejmujące koncepcję wraz z analizą kosztów realizacji inwestycji w trzech wariantach. 

podpisanie-umowy-131

Podpisanie umowy

31.08.2021 r. - Podpisanie umowy z Gminą Jejkowice na wykonanie projektów podłączenia działek/budynków nieuwzględnionych w dokumentacji podstawowej (z 2005 r.) dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Jejkowice (odcinek ulicy Świerkowej i Przemysłowej).

podpisanie-umowy-129

Podpisanie umowy

24.08.2021 r. - Umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Gromadzkiej w Katowicach". 

podpisanie-umowy-99

Podpisanie umowy

W dniu 23.06.2021 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suszcu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: "Budowa systemu tłoczenia ścieków pomiędzy oczyszczalnią ścieków w Suszcu i oczyszczalnią ścieków w Rudziczce" w ramach "Uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Suszec". 

podpisanie-umowy-128

Podpisanie umowy

21.06.2021 r. - Umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną na opracowanie Projektu Wykonawczego zamiennego dla zbiornika retencyjnego wód opadowych nr 2 w rejonie ul. Drozdów w Katowicach. 

podpisanie-umowy-101

Podpisanie umowy

W dniu 21.06.2021 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Brzeźnica na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: "Wykonanie Projektu Koncepcyjnego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy". 

podpisanie-umowy-100

Podpisanie umowy

02.06.2021 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o. na opracowanie koncepcji projektowej dla zadania: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Centralna" w Bytomiu. 

podpisanie-umowy-91

Podpisanie umowy

W dniu 24.03.2021 r. podpisaliśmy umowę z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Korczaka,  Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

podpisanie-umowy-95

Podpisanie umowy

18.03.2021 - umowa z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa wodociągu DN800 od Góry Wyzwolenia do ul. Siemianowickiej w Chorzowie". 

podpisanie-umowy-96

Podpisanie umowy

17.03.2021 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ulicy Planeta w Bytomiu wraz z budową rurociągów tłocznych". 

podpisanie-umowy-94

Podpisanie umowy

W dniu 12.03.2021 r. została podpisana umowa z CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, na opracowanie karty informacyjnej oddziaływania na środowisko wraz ze złożeniem wniosku dla przedsięwzięcia: " Modernizacja dachu budynku P33 nad piecem E-2 na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu".

 

podpisanie-umowy-79

Podpisanie umowy

W dniu 16.02.2021 r. została podpisana umowa z CMC Poland sp. z o.o. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy separatora na odpływie z lokomotywami wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury na terenie CMC Poland w Zawierciu.    

 

podpisanie-umowy-127

Podpisanie umowy

W dniu 15.02.2021 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Hermetyzacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Centralna".

podpisanie-umowy-126

Podpisanie umowy

W dniu 15.01.2021 r. została podpisana umowa z "HYDROKOM" Wodociągi i Kanalizacja
 Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Ulepszenie budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków i urządzeń technologicznych w budynku (żelbetowa komora uspokojenia, instalacja wewnętrzna technologiczna)".

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję