1740

Na zlecenie Katowickich Inwestycji opracowujemy dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Murckach - III etap".

1742

W dniu 22.04.2024r. podpisaliśmy umowę z Gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch przelewów burzowych.

1738

Umowa z Katowickimi Inwestycjami na opracowanie PFU z podziałem na dwie części: 1. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Głogowskiej i sąsiednich, 2. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Kostki Napierskiego, Niskiej, Sępiej Tunelowej i Orlej.

 

1735

Na zlecenie Oczyszczalni Ścieków Praszka z siedzibą w Przedmościu, przygotowujemy dokumentację techniczną na potrzeby wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu".

1732

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania: Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego budowy rurociągu pary w rejonie pieca WD2 na hali Walcowni wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji.

1728

Podpisaliśmy umowę z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zad: "Wykonanie wymiany mieszadła prętowego w zagęszczaczu grawitacyjnym wraz z remontem zagęszczacza".

1723

Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej obejmującej część prac wchodzących w zakres remontu rowów i konserwacji przepustów, na zlecenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

1717

Umowa ze spółką "Węglokos Kraj S.A" z siedzibą w Piekarach Śląskich na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na wykonanie grawitacyjnego odwodnienia stawu W-47 położonego w Bytomiu, pomiędzy ulicą Warszawską, a północną obwodnicą miasta Bytomia zgodnie z warunkami koncepcji z licpa 2023r.

 

1702

 Przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych w zakresie inwestycji: "Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi" w ramach zadania: "Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie".

1714

Umowa na opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sołtysiej, Pierwiosnków, Pelargonii, Żarnowcowej i Szramka z nowym wylotem do cieku Malownik"

 

1694

Na zlecenie Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A przystępujemy do realizacji wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Dźbów w Częstochowie.

1699

Umowa z Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcza oraz wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Wilcza Etap I (Gmina Pilchowice).

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję