Lista zrealizowanych przez nas usług w przeciągu minionych 60 lat jest zbyt obszerna, żeby je wymienić, więc poniżej przedstawiamy przegląd wybranych naszych realizacji z ostatnich 10-15 lat:

172

RYDUŁTOWY

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Rydułtowy w rejonach ulic Bema i Gajowej

rydultowy
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrz

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 3,0 km sieci gazociągowej
D 160 - 25 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

171

CIESZYN

Koncepcja modernizacji gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej

1212
Klient

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

Wykonanie koncepcji modernizacji gospodarki osadami ściekowymi wytwarzanymi na oczyszczalni ścieków

Zakres prac projektowych

- koncepcja

170

RUDA ŚLĄSKA

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej

1211
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
ul. Pokoju 13

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Barbara” w Rudzie Śląskiej”,

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

169

BYTOM

Zastąpienie istniejącej oczyszczalni ścieków „Bobrek” przepompownią ścieków wraz z budową i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście”

1210
Klient

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

Koncepcja likwidacji oczyszczalni ścieków „Bobrek” wraz z budową przepompowni i przebudową sieci do przepompowni „Śródmieście” w Bytomiu

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

168

RYBNIK

Budowa gazociągu średniego w Rybniku, w dzielnicy Wielopole

1209
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 7,7 km sieci gazociągowej
D 90 - 40 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

167

UJAZD

"Budowa oczyszczalni ścieków dla SSE w gminie Ujazd"
część I – Zaprojektowanie budowy oczyszczalni ścieków
część II – Zaprojektowanie budowy rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone

1208
Klient

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Katowice ul. Wojewódzka 42

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

Zaprojektowanie budowy Oczyszczalni ścieków – obiekt będzie mieć docelową przepustowość
Qdśr =1 600m3/d
Zaprojektowanie budowy rurociągu prowadzącego ścieki surowe i rurociągu prowadzącego ścieki oczyszczone

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

166

RUDNIK

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rudnik

1204
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 8,8 km sieci gazociągowej
D 110 - 40 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

165

BYTOM

Przebudowa wentylacji dla obiektów hali krat oraz budynku operacyjnego na obiektach oczyszczalni ścieków - Oczyszczalni Centralna, Oczyszczalnia Miechowice i Przepompowni Śródmieście w Bytomiu

1203
Klient

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki 11

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

Opracowanie projektu instalacji wentylacyjnej

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

164

GLIWICE

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II i ul. Nowy Świat w Gliwicach

1202
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 573,4m sieci wodociągowej o średnicy D 315 - 90 mm wraz z armaturą i zabudową hydrantów
podziemnych D 80 mm,
- 24,8 m przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych w zakresie średnic D 32 -63 mm,
- likwidacja istniejącej sieci wodociągowej,
- odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano - montażowych.

Zakres prac projektowych

1

163

CHORZÓW

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN1200 Mikołów – Chorzów, na odcinku od Al. BOWiD do zbiorników na Górze Wyzwolenia w Chorzowie

1201
Klient

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 262,5 m przebudowy istniejącego przewodu wodociągowego D 1200 mm metodą bezwykopową w technologii reliningu długiego rurami PE 100 RC Dz 800 PN16 SDR11 Dw 654,8mm,
- konserwacja istniejącej komory,
- przełożenie istniejącej komory wodomierzowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania Al. BOWiD/Hajducka wraz z podłączeniem istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w Al. BOWiD
- odtworzenie nawierzchni w miejscach planowanych robót budowlano-montażowych.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

162

ZBOROWSKIE

Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Zborowskie w rejonach ulic Wierzbowej, Niedźwiedzkiej i Polnej

1200
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 3,2 km sieci gazociągowej
D 63 - 25 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

161

STANOWICE

Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Stanowicach w rejonach ulic Szkolnej i Zwycięstwa

1191
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 5,1 km sieci gazociągowej
D 90 - 25 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

160

KNURÓW

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie

1190
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 10,2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 250-160 mm,
- 1,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej D 110-63 mm,
- 2 tłocznie i 1 pompownia ścieków sanitarnych.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

159

CZĘSTOCHOWA

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Częstochowie w rejonach ulic, Obrońców Westerplatte, Polskiego Czerwonego Krzyża, Obrońców Poczty Polskiej

1189
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 3,9 km sieci gazociągowej
D 225 - 90 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

158

ROGÓW

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Rogów

rogow
Klient

PSG Sp. z o.o.

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 3,0 km sieci gazociągowej
D 110 - 25 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysow

157

GIERAŁTOWICE

Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia w Gierałtowicach w rejonie ulic Beksza o Konopnickiej

1188
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 4,6 km sieci gazociągowej
D 400 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

156

BYTOM

Wykonanie ekspertyzy technicznej dla trzech zbiorników BIOMIX na terenie oczyszczalni ścieków Miechowice

1187
Klient

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

- wykonanie ekspertyzy technicznej

Zakres prac projektowych

- ekspertyza techniczna

153

BYTOM

Wykonanie koncepcji przebudowy wentylacji dla obiektów hali krat, stacji zagęszczania i odwadniania wraz z systemem dezodoryzacji, detekcji i układem sterowania systemem akpia z analizą stanu istniejącego budynku (ocena techniczna) dla Oczyszczalni Centralnej, Oczyszczalni Miechowice oraz Przepompowni Śródmieście w Bytomiu

1184
Klient

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

-Opracowanie koncepcji technicznej instalacji wentylacji w obiektach Oczyszczalni Centralnej oraz Oczyszczalni Miechowice oraz Przepompowni Śródmieście w Bytomiu

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- ekspertyza techniczna

152

LIGOTA

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice Dziedzice – etap 2”
Kontrakt III: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg część 3; Podzadanie 14A”

1183
Klient

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2 43-502 Czechowice-Dziedzice
Gmina Czechowice-Dziedzice Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
- kolektorów grawitacyjnych D 200 mm o łącznej długości ok. 25,8 m,
- kolektorów tłocznych D 90 mm o długości ok. 160,3 m,

obiektów związanych:
- pompowni ścieków.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

151

HERBY

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Herby

1172
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 11,1 km sieci gazociągowej
D 110 - 40 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

150

KOCHANOWICE

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Gminie Kochanowice

1171
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 29,5 km sieci gazociągowej
D 180 - 40 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

149

Gmina Wilkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odwodnienie terenu części Hucisk, celem zabezpieczenia nowej tłoczni ścieków przed podtopieniem

1170
Klient

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

Okres realizacji

2020 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 782,6 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy D 600 - 500 mm (w tym ok. 56,4 m zarurowania rowu) wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicy D 1200 mm, układem podczyszczającym o średnicy 2 x D 2000 mm, wylotem D 600 mm do potoku,
- 87,8 m przyłączy do działek budowlanych oraz wpustów deszczowych o średnicy D 200 - 160 mm,
- odtworzenie nawierzchni istniejących dróg w pasie planowanych robót budowlano- montażowych.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

148

BRZESZCZE

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Brzeszcze"

1169
Klient

Instal Kraków S.A.
30-732 Kraków, ul. Konstantego Brandla 1

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =1 300m3/d (RLM=26 000)

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

147

GLIWICE

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Reymonta/Tylna/Sikorskiego w Gliwicach

1168
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Okres realizacji

2020 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 270,0 m sieci wodociągowej o średnicy D 160 mm,
- 45,0 m sieci wodociągowej o średnicy D 110 mm,
- przełączeń 7 przyłączy o średnicy min. D 32 mm,
- likwidację istniejącej sieci wodociągowej,
- odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi oraz obszarów zieleni w pasie planowanych robót budowlano - montażowych.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

146

RUDA ŚLĄSKA

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie pomiędzy ulicami Wirecką i Wyzwolenia (ul. Jeżynowa, ul. Kwapulińskiej) w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach etap I i etap II

1167
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Okres realizacji

2019 - nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa kolektorów sanitarnych wraz z przyłączami o średnicy D 250 - 160 mm
o łącznej długości ok. 1,8 km wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi
żelbetowymi D 1000 mm i studzienkami rewizyjnymi i przyłączeniowymi D 600 - 425 mm, długości w zakresie średnic:
• D 250 mm o długości L= 88,6 m,
• D 200 mm o długości L= 59,9 m,
• D 160 mm o długości L= 29,4 m,
- Budową przyłącza wodociągowego o średnicy D 90 mm i o łącznej długości ok. 4,5 m,
wraz z zabudowa hydrantu nadziemnego,
- odtworzenie nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano - montażowych.

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

145

ZABRZE

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w Zabrzu - rejon ul. Wolności

1166
Klient

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Okres realizacji

2019 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 4,7 km sieci gazociągowej D 225 - 63 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

144

TARNOWSKIE GÓRY

Zarurowanie cieku Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ulicy Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych

1164
Klient

Gmina Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry, Rynek 4

Okres realizacji

2019 - 2020

Informacje
Zakres inwestycji

Wykonanie koncepcji dotyczącej zarurowania cieku Stoły od strony południowej wzdłuż ulicy Parkowej

Zakres prac projektowych

- koncepcja

143

CHORZÓW

Budowa zespołu budynków produkcyjnych i serwisowych na terenie
przy ul. Nowej w Chorzowie

chorzow
Klient

ALSTOM KONSTAL S.A.

Okres realizacji

2019-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,3 km sieci wodociągowej D 225 mm
- 0,3 km sieci gazowej D 315 mm
- 0,1 km sieci ciepłowniczej D 400 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

142

RAWICZ

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu

rawicz-4
Klient

MIKO-TECH Sp. z o.o. 43-170 Łaziska Górne , ul. Jana Pawła II 11B

Okres realizacji

2019-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- roboty rozruchowe w oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości Qdśr =7 800m3/d (RLM=28 600)

Zakres prac projektowych

- doradztwo techniczne przy robotach rozruchowych

141

Katowice

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowa i Urbana

katowice-15
Klient

F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński w Imielinie

Okres realizacji

2019-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,7 km kanalizacji sanitarnej D 300 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

140

Gliwice

Przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Marcina Strzody w Gliwicach

gliwice-16
Klient

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Okres realizacji

2019-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,3 km sieci wodociągowej D 40-160 mm
- 0,3 km kanalizacji sanitarnej D 300 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

139

Katowice

Budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach

katowice-14
Klient

KIWK Sp. z o.o. w Katowicach

Okres realizacji

2019-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- zbiornik retencyjny V=900 m3/d

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

138

Zawady

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Zawadzie

zawady
Klient

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Okres realizacji

2019-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,4 km sieci wodociągowej D 110 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

137

Katowice

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum.

katowice-13
Klient

Katowickie Wodociągi S.A.

Okres realizacji

2019-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- modernizacja układu regulacji napływu ścieków do oczyszczalni

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

136

Oświęcim

Remont wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie dawnego KL Auschwitz II - Birkenau

oswiecim-4
Klient

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Okres realizacji

2019-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- remont rowów R1,R1.1, R1.2, R2, R3, R3.1, R4 wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

135

Żory

Budowa na terenie oczyszczalni ścieków PWiK Żory Sp. z o.o. źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 200 kW zasilanego biogazem

zory-7
Klient

HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. w Sulejówku

Okres realizacji

2019-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 200 kW zasilanego biogazem na terenie OS w Żorach

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

134

Zawiercie

Projekt i kompleksowe wykonanie nadążnej kompensacji mocy biernej SVG dla potrzeb procesu technologicznego wytopu stali dla CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu

zawiercie
Klient

ELMA Energia Sp. z o.o. w Olsztynie

Okres realizacji

2019-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa instalacji elektroenergetycznej układu nadążnej kompensacji mocy biernej SVG dla potrzeb procesu technologicznego wytopu stali dla huty CMC Poland Sp. z o.o w Zawierciu

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

133

Brzeszcze

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze"

brzeszcze-2
Klient

Gmina Brzeszcze

Okres realizacji

2019-2019

Informacje
Zakres inwestycji

-rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =2 300m3/d (RLM=26 00)

Zakres prac projektowych

- program funkcjonalno-użytkowy

132

Gliwice

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych w obszarze zbiornika wodnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach polegających na wypłyceniu części jeziora

gliwice-15
Klient

Miasto Gliwice

Okres realizacji

2019-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- uregulowanie dna zbiornika Czechowice w części kąpieliskowej na pow. 0,25 ha

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- operat wodno-prawny
- projekt budowlano-wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

131

Pyskowice

Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach

pyskowice
Klient

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Okres realizacji

2019-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 mm
- 1,4 km sieci wodociągowej DN100-DN25 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

130

Ustroń

Modernizacja instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu

ustron-2
Klient

Miasto Ustroń

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,6 km wodociągów WT D160-D40 mm wraz z instalacjami WT w obiektach

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

129

Psary

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach

psary
Klient

Gmina Psary

Okres realizacji

2018-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

-budowa oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =1 560m3/d (RLM=14 300)

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

128

Gliwice

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowa wodociągu PE D160 mm i przebudowa wodociągów DN150 mm w rejonie ul. Towarowej i ul.Chorzowskiej w Gliwicach

gliwice-14
Klient

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Okres realizacji

2018-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D 250 mm
- 1,5 km kanalizacji sanitarnej tłocznej D 125 mm
- przepompownia ścieków Qdśr =45m3/d
- 0,9 km sieci wodociągowej D 160 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

127

Knurów

Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie

knurow-9
Klient

Gmina Knurów

Okres realizacji

2018-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 1,6 km kanalizacji deszczowej D200-1600 mm
- zbiornik retencyjny V=414,8 m3/d

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

126

Bytom

Wymiana pokrycia zbiorników ścieków na terenie przepompowni Śródmieście w Bytomiu

bytom-20
Klient

BPK Sp. z o.o. w Bytomiu

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- wymiana pokrycia zbiorników ścieków przepompowni

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

124

Czechowice

Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacji sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg część 1 i część 3

czechowice
Klient

HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.j.w Mazańcowicach

Okres realizacji

2018-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 8,1 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D160-D200 mm
- 2,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D90 mm
- 6 pompowni ścieków sanitarnych

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

123

Strzelce Opolskie

Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp.z o.o.

strzelce-opolskie
Klient

McBride Polska Sp. z o.o. Strzelce Opolskie

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji na terenie zakładu

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

122

Katowice

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach

katowice-12
Klient

TKS Sp. z o.o. w Katowicach

Okres realizacji

2018-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 5,7 km kanalizacji deszczowej D 200-1200 mm
- 5,4 km kanalizacji sanitarnej D 160-500 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

121

Katowice

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów Katowicach

katowice-11
Klient

KIWK Sp. z o.o. w Katowicach

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- 2,2 km kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

120

Gliwice

Budowa wodociągu DN 400 mm na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Okrężnej w Gliwicach

gliwice-13
Klient

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- 2,2 km sieci wodociągowej D 400 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

119

Katowice

Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego

katowice-10
Klient

Gamar Sp.z o.o.

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- modernizacja przepompowni Murcki w Katowicach

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

118

Głuchołazy

Budowa punktu zrzutu osadów z kanalizacji na terenie punktu zlewnego w Głuchołazach

glucholazy-3
Klient

"Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa punktu zrzutu osadów

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

117

Ruda Śląska

Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska- Chronimy Krople Deszczu" - zlewnia Barbary podzlewnia Centrum oraz przebudowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranych fragmentach dzielnicy Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej.

ruda-sl-_barbary
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Okres realizacji

2017-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- 11,9 km kanalizacji deszczowej D 200-1200 mm
- 4 zbiorników retencyjnych otwartych V=1 530 m3/d, V=600 m3/d, V=740 m3/d i V=700 m3/d
- 3 układy zbiorników retencyjnych podziemnych V=1 068 m3/d, V=150 m3/d i V=326,7 m3/d
- 1,9 km kanalizacji sanitarnej D 160-315 mm
- 2,0 km sieci wodociągowej D 32-160 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

116

Żernica

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Żernicy, gmina Pilchowice.

zernica
Klient

"Becker Warkop" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
44-266 Świerklany

Okres realizacji

2018-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =400 m3/d

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja powykonawcza "red correx"

115

Wilkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyszłej tłoczni ścieków PS-01 Huciska w Wilkowicach".

wilkowice-3
Klient

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,5 km sieci wodociągowej D 40-110 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

114

Herby

Inwentaryzacja infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Herby oraz inwentaryzacja infrastruktury technicznej Oczyszczalni Ścieków Lisów.

herby
Klient

Gmina Herby
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby

Okres realizacji

2017-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr =1 934,8m3/d

Zakres prac projektowych

-inwentaryzacja

113

Jaworzno

Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S,A, - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie".

jaworzno-2
Klient

Miko-Tech Sp. z o.o.

Okres realizacji

2018-2020

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, obiektów pomocniczych, ogrodzenia oraz wykonanie makroniwelacji wraz z zielenią na terenie elektrowni Tauron Jaworzno III

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja powykonawcza

112

Ruda Śląska

Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz wykonanie prac projektowych związanych z remontem i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy ks. Augustyna Potyki w Rudzie Śląskiej (ulice ks. Augustyna Potyki, 11 Listopada, Wita Stwosza, Ryszarda Siekiela) oraz przebudową wodociągu w ciągu ul. Ks. Augustyna Potyki i Józefa Rymera.

ruda-sl-_potyki
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Okres realizacji

2017-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- 2,1 km kanalizacji deszczowej D 160-1000 mm
- układ zbiorników retencyjnych V=1 300 m3/d
- 1,3 km kanalizacji sanitarnej D 160-250 mm
- 0,2 km sieci wodociągowej D 32-110 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

111

Ruda Śląska

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową układu odwodnienia w zlewni ulicy ks. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej w ramach zadania - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu oraz wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i przebudową układu sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej (ulice Boczna, Kręta, Józefa Pordzika) oraz wodociągu w ul. Prostej.

ruda-sl-_pordzika
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Okres realizacji

2017-2019

Informacje
Zakres inwestycji

- 4,0 km kanalizacji deszczowej D 160-1200 mm
- 2 układy zbiorników retencyjnych V=1 048 m3/d i V=1 600 m3/d
- 1,6 km kanalizacji sanitarnej D 160-400 mm
- 0,2 km sieci wodociągowej D 40-225 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

110

Skawina

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu magistrali Ø 400 o długości około 900 m.

wodociag-skawina
Klient

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Radziszowska 11
32-050 Skawina

Okres realizacji

2017- 2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,9 km sieci wodociągowej D400 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

109

Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza

Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji projektowej modernizacji wodociągu DN1400/800 Katowice-Sosnowiec na odcinku od ul. Zuzanny w Sosnowcu do Alei Róż w Dąbrowie Górniczej.

modernizacja-wodociagu-dn1400800-sosnowiec-dabrowa-gornicza
Klient

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

-3,1 km sieci wodociągowej D630-225 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

108

Zabrze-Zbrosławice

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu PE Dz400/250 Zabrze – Zbrosławice”

wodociag-pe-dz-400250-zabrze-zbroslawice
Klient

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 14,3 km sieci wodociągowej D400-90 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

107

Katowice

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach.

katowice-korczaka-andersa-oraz-osiedle-zimowe
Klient

KIWK Sp. z o.o.
ul.Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 1,5 km kanalizacji deszczowej
- zespół zbiorników retencyjnych
- pompownia ścieków

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

106

Kuźnia Raciborska

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego technologii stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska ze źródeł "Solarnia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

kuznia-raciborska-3
Klient

GPWiK Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa stacji uzdatniania wody

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

105

Katowice

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PnB dla budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach,

katowice-mrowcza-gorka-kd
Klient

KIWK Sp. z o.o.
ul.Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 1,7 km kanalizacja deszczowa DN 200-500 mm
- zbiornik retencyjny V=800 m3/d

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

104

Ustroń

Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu.

ustron
Klient

Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- modernizacja maszynowni WKF

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

103

Katowice

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach.

katowice-mrowcza-gorka
Klient

KIWK Sp. z o.o.
ul.Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,9 km kanalizacji sanitarnej DN200-DN500

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

102

Krzanowice

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej PB i PW dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Domu Kultury w miejscowości Borucin".

krzanowice
Klient

Gmina Krzanowice
ul. 15 Grudnia 5
47-470 Krzanowice

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,5 km kanalizacji ogólnospławnej DN200-DN1000

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

101

Wrocław

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Budowa rurociągu tłocznego ścieków z przepompowni Polanka do kolektora Północnego w ul.J.C.Korzeniowskiego."

wroclaw
Klient

EUTIT POLKA Sp. z o.o.
ul. Cementowa 8
51-503 Wrocław

Okres realizacji

2017- 2019

Informacje
Zakres inwestycji

- przejście rurociągiem tłocznym D630 mm o długości 2 x 0,5 km pod rzeką Odrą

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

100

Ruda Śląska

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.

ruda-slaska
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Okres realizacji

2017-2018

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,4 km kanalizacji sanitarnej DN300-DN600 mm
- pompownia ścieków Qdśr =45 dm3/s
- układ zbiorników retencyjnych V=500 m3

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

99

Namysłów

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

namyslow
Klient

ZWiUK „EKOWOD" Spółką z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Okres realizacji

2017- 2018

Informacje
Zakres inwestycji

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =2 585m3/d

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

98

Istebna

Wykonanie koncepcji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Istebnej.

istebna-3
Klient

Gminą Istebna
43-470
Istebna 1000

Okres realizacji

2017- nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

97

Suchedniów

Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchedniów w zakresie gospodarki osadowej w zakresie procesu oczyszczania biologiczno - mechanicznego.

suchedniow
Klient

Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

Okres realizacji

2017 - 2019

Informacje
Zakres inwestycji

-rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =3 786m3/d (RLM=10 250)

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

96

Spytkowice

Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach.

spytkowice
Klient

Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach
ul. Zamkowa 50
34-116 Spytkowice

Okres realizacji

2016- 2019

Informacje
Zakres inwestycji

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =1 300m3/d

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

95

Praszka

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:"Modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu."

praszka
Klient

Oczyszczalnią Ścieków
Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu
ul. Główna 7
46-320 Praszka

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =2 585m3/d (RLM=13 905)

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

94

Goczałkowice

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pompowni w zakresie rurociągów, części budowlanej i elektrycznej ZUW Goczałkowice.

goczalkowice
Klient

GPW S.A
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- wymiana rurociagów DN800 L=350 m
- wymiana 4 pomp Qdśr =6,3 dm3/h (każda)
- termomodernizacja obiektu

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

93

Katowice

Dokumentacja projektowa związana z budową kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej
i rzeki Rawy.

katowice-9
Klient

KIWK Sp. z o.o.
ul.Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 7,4 km kanalizacji deszczowej D 200-1200 mm
- 10 zbiorników retencyjnych V=112,7-1540 m3/d,
m3/d
- 1 przepompownia ścieków deszczowych Q=8,3 l/s
- przebudowa koryta rzeki Rawy L=25 m

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

92

Bytom

Budowa przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ulicy Przelotowej, ks.FrenzIa, Chroboka w Bytomiu.

bytom-19
Klient

KW S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

Okres realizacji

2016- 2017

Informacje
Zakres inwestycji

- przepompownia ścieków Qmax=8460 m3/h
- zbiornik retencyjny podziemny V=721 m3
- 2x0,57 km rurociąg tłoczny D710 mm

Zakres prac projektowych

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej

91

Tarnowskie Góry

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach

tarnowskie-gory-5
Klient

Gmina Tarnowskie Góry
ul.Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Okres realizacji

2016- 2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 3,6 km kanalizacji sanitarnej D110 - D400 mm
- 0,2 km wodociągów D32-D90 mm
- 3 pompownie ścieków Q=8,6 - 11,4 dm3/s

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

90

Jejkowice

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi"

jejkowice
Klient

Gmina Jejkowice
ul. Główna 38a
44-290 Jejkowice

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 2 km kanalizacji sanitarnej D 90-D 200 mm
- 0,1 km przekładki wodociągu
- 0,1 km kanalizacji teletechnicznej

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

89

Mikołów

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rybnicka w Mikołowie

mikolow-4
Klient

ZIM Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

Okres realizacji

2016- 2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 2,9 km sieci wodociągowej D32 - DN150 mm

Zakres prac projektowych

- koncepcja
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- STWiORB
- dokumentacja kosztorysowa

88

Mikołów OS

Oczyszczalnia ścieków Centrum w Mikołowie

mikolow-3
Klient

ZIM Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

-rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =6 286m3/d (RLM=39 450)

Zakres prac projektowych

-projekt koncepcyjny

87

Cieszyn

Oczyszczalnia ścieków w Cieszynie

Klient

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul.Słowicza 59
43-400 Cieszyn

Okres realizacji

2016-2016

Informacje
Zakres inwestycji

-rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =15 000m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny

86

Niemodlin

Oczyszczalnia ścieków Gościejowice Małe

niemodlin
Klient

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Okres realizacji

2016- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

- rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości Qdśr =3 000m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

85

Karchowice

Przebudowa wodociągu DN300 na odcinku od SUW
Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach

karchowice
Klient

Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna
40-026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19

Okres realizacji

2016-2017

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,8 km sieci wodociągowej DN 50-300 mm

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

84

Wielowieś

Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice i Wiśnicze

wielowies
Klient

Urząd Gminy Wielowieś
ul. Główna 1
44-187 Wielowieś

Okres realizacji

2016- 2016

Informacje
Zakres inwestycji
Zakres prac projektowych

- Program Funkcjonalno - Użytkowy

83

Oświęcim

Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano wykonawczego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w rejonie ulic Wałowej, Krótkiej i Cichej w Oświęcimiu

oswiecim-3
Klient

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Okres realizacji

2016- nadal

Informacje
Zakres inwestycji

- 0,7 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

82

Brzeszcze Zasole

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszcze Zasole

brzeszcze-zasole
Klient

Gmina Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-11 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

81

Katowice Dąbrówka Mała – Centrum

Oczyszczalnia ścieków "Centrum" w Katowice Dąbrówka Mała

oczyszczalni-sciekow-dabrowka-mala-centrum
Klient

Katowickie Wodociągi S. A.
ul. Obr. Westerplatte 89,
40-335 Katowice

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości
Qdśr = 20 000 m3/d

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

80

Miedźna

Oczyszczalnia ścieków w Miedźna

miedzna
Klient

Gmina Miedźna

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości
Qdśr = 4 000 m3/d

Zakres prac projektowych

-projekt koncepcyjny
-projekt budowlano-wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

79

Brzeszcze Bór

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach- Borze

brzeszcze
Klient

Gmina Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-22 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-projekt koncepcyjny
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

77

Jawor

Oczyszczalnia ścieków w Jaworze

jawor-2
Klient

Gmina Jawor
ul. Rynek 1
59-400 Jawor

Okres realizacji

2015-2016

Informacje
Zakres inwestycji

-modernizacja oczyszczalni ścieków
o docelowej przepustowości
Qdśr = 7 644 m3/d (40 715 RLM)

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-studium wykonalności
-dokumentacja kosztorysowa

76

Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie

oczyszczalnia-sciekow-w-cieszynie
Klient

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.
Słowicza 59
43-400 Cieszyn

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr = 10 800 m3/d

Zakres prac projektowych

-projekt koncepcyjny
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

75

Sosnowiec ul. Willowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania nr 9, realizowanego w ramach projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III

sosnowiec-etap-iii
Klient

RPWiK Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

-0,5 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-1000m2 drogi dojazdowej

Zakres prac projektowych

-nadzór autorski
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

74

Raciechowice

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych programem:"Program uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenach Gmin Jodłownik, Łapanów, Raciechowice."

raciechowice
Klient

Gmina Raciechowice
Raciechowice 277
32-415 Raciechowice

Okres realizacji

2015-2015

Informacje
Zakres inwestycji

-10,1 km kanalizacji sanitarnej
-35,5 km sieci wodociągowej
-przebudowa oczyszczalni ścieków w Raciechowicach do docelowej przepustowości Qdśr = 600 m3/d
(2 000 RLM)

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

73

Łapanów

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych programem: "Program uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenach Gmin Jodłownik, Łapanów, Raciechowice."

lapanow
Klient

Gmina Łapanów
Łapanów 34
32-740 Łapanów

Okres realizacji

2015- 2015

Informacje
Zakres inwestycji

-6,4 km kanalizacji sanitarnej
-przebudowa oczyszczalni ścieków w Kobylcu do docelowej przepustowości Qdśr = 1 000 m3/d
(12 000 RLM)

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

72

Jodłownik

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych programem: "Program uregulowania gospodarki wodno - ściekowej na terenach Gmin Jodłownik, Łapanów, Raciechowice."

jodlownik-lapanow-raciechowice
Klient

Gmina Jodłownik
Jodłownik 198
34-620 Jodłownik

Okres realizacji

2015-2015

Informacje
Zakres inwestycji

-26,4 km kanalizacji sanitarnej
-9,9 km sieci wodociągowej
-budowa oczyszczalni ścieków w Słupii o docelowej przepustowości Qdśr = 900 m3/d (9 000 RLM)
-przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu o docelowej przepustowości Qdśr = 357 m3/d
(2 231 RLM)
-rozbudowa Centralnego Systemu Monitoringu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej a także oczyszczalni ścieków w gminie Jodłownik

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

71

Przepompownia Ścieków Maciejów

"Budowa przepompowni ścieków Maciejów wraz z kolektorami tłocznymi w Zabrzu"

przepompownia-sciekow-maciejow
Klient

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul.Wolności 215
41-200 Zabrze

Okres realizacji

2015- 2015

Informacje
Zakres inwestycji

-przepompownia ścieków
Qmax=1728 m3/h
-2x0,14 km rurociąg tłoczny D400

Zakres prac projektowych

-nadzór autorski

70

Gliwice- Wylot Kłodnica

Projekt remontu niecki wypadowej wylotu kanalizacji deszczowej W3 do rzeki Kłodnicy.

gliwice-wylot-klodnica
Klient

PWIK Sp. zo.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2015- 2015

Informacje
Zakres inwestycji

- wylot żelbetowy DN 600 do rzeki Kłodnica

Zakres prac projektowych

-projekt budowlano-wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

69

OŚ. Centralna w Bytomiu

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na Oś. Centralna w Bytomiu

os-centralna-w-bytomiu
Klient

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.
ul. pl. T. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2015- 2016

Informacje
Zakres inwestycji

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=35 000 m3/d (170 000 RLM)

Zakres prac projektowych

-nadzór autorski

68

Sosnowiec ul. 11 Listopada

Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu Etap III

618
Klient

RPWiK Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2015-2015

Informacje
Zakres inwestycji

-0,5 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-0,5 km sieci wodociagowej

Zakres prac projektowych

-projekt budowlano-wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

67

Lubliniec

Oczyszczalnia ścieków w Lublińcu

lubliniec-2
Klient

Gmina Lubliniec
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr = 7 500 m3/d (32 500 RLM)

Zakres prac projektowych

-projekt koncepcyjny
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-studium wykonalności
-dokumentacja kosztorysowa

66

Kuźnia Raciborska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno - zachodnia

kuznia-raciborska
Klient

GPWiK Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska

Okres realizacji

2015-2016

Informacje
Zakres inwestycji

5 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

65

Szczawnica

Oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy

szczawnica
Klient

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 35 A
34 - 400 Nowy Targ
PIBISS ASTEX Sp.j.
Zaskale, os. za torem 3
34-424 Szaflary

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr = 3 600 m3/d (15 500 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

64

Wieliczka

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap II

wieliczka
Klient

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Okres realizacji

2014-2018

Informacje
Zakres inwestycji

5 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

63

Katowice

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Cietrzewi wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

katowice-4
Klient

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

pompownia ścieków Qmax=25,2 m3/h

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

62

Wilkowice

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego

wilkowice
Klient

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

Okres realizacji

2014-2016

Informacje
Zakres inwestycji

97,5 km kanalizacji sanitarnej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

61

Czerwionka-Leszczyny

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach

czerwionka-leszczyny
Klient

ZGM w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

0,9 km kanalizacji sanitarnej D125-D200
1 pompownia ścieków wraz z zbiornikiem retencyjnym

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlano-wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

60

Katowice

Wykonanie projektu kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec w Katowicach

katowice-3
Klient

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2014-2016

Informacje
Zakres inwestycji

zbiornik retencyjny V=4372 m 3
budynek hali krat

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

59

Oświęcim

Projekt części powierzchniowej nowej kopalni węgla kamiennego w obszarze Oświęcim Polanka

oswiecim
Klient

BIPROHUT Sp. z o.o.
ul. Dubois 16
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2014-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

zbiornik retencyjny wód dołowych V=400 000 m 3
zbiorniki przelewowe V=8463 m 3
zbiornik p.poż V=500 m 3
5 km rurociągu tłocznego 2xD400

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

58

Jastrzębie-Zdrój

Modernizacja magistrali wody przemysłowej na odcinku od KP Krupiński w Studzionce przy ul. Pszczyńskiej od osadnika wód dołowych nr 1 na terenie KWK "Krupiński" w Suszcu

jastrzebie-zdroj-2
Klient

PGWiR S.A
ul. Chlebowa 22
44-335 Jastrzębie Zdrój

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

13,0 km sieci wodociągowej D450

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy

57

Katowice

Wykonania koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach"

katowice-2
Klient

Miasto Katowice
ul. Warszawska 4
40-006 Katowice

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

150 ha terenu - kanalizacja deszczowa

Zakres prac projektowych

-koncepcja

56

Jastrzębie-Zdrój

Modernizacja rurociągu wody przemysłowej Łąka - Kłokocin na odcinku od KP Pniówek liniowy zlokalizowany w Pawłowicach do Drogi Głównej Południowej (za terenem KWK Zofiówka) w Jastrzębiu Zdroju

jastrzebie-zdroj
Klient

PGWiR S.A
ul. Chlebowa 22
44-335 Jastrzębie Zdrój

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

5,8 km sieci wodociągowej D710

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy

55

Tychy

Analiza techniczna stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją zakładowej sieci kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie FIAT Auto Poland w Tychach przy ul. Turyńskiej

tychy
Klient

GESTIN Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko - Biała

Okres realizacji

2014-2014

Informacje
Zakres inwestycji
Zakres prac projektowych

Analiza stanu technicznego istniejącej kanalizacji zakładowej wraz z obliczeniami hydrologiczno - hydraulicznymi oraz monitoring sieci

54

Rybnik

Budowa sieci wodociągowej w Rybniku - łącznik dzielnic Golejów - Ochojec oraz łącznik dzielnic Stodoły- Grabownia wraz z przyłączami wodociągowymi

rybnik
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

Okres realizacji

2014-2014

Informacje
Zakres inwestycji

5,6 km sieci wodociągowej D40-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany

53

Mikołów

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków obejmująca rejon ulic: Podleska Podleska Wiosenna Czereśniowa Baziowa Poprzeczna Taborowa Kępa Szarotek Staropodleska Wspólna Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie

mikolow
Klient

ZiM Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

Okres realizacji

2014-2016

Informacje
Zakres inwestycji

10,6 km sieci wodociągowej D32-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

52

Katowice

Wykonanie projektów budowy lub modernizacji zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej systemu transportu ścieków oraz przebudowy sieci wodociągowej w zlewniach oczyszczalni Podlesie Panewniki Dąbrówka Mała i Radocha w Katowicach

katowice
Klient

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice

Okres realizacji

2014-2014

Informacje
Zakres inwestycji

5,5 km kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej D160-D800
1,1 km sieci wodociągowej D40-D160
0,05 km sieci gazociągowej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

51

Cieszyn

Oczyszczalni ścieków w Cieszynie

cieszyn
Klient

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

Okres realizacji

2014-2014

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr = 10 800 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny

50

Istebna

Oczyszczalni ścieków TARTAK w Istebnej

istebna
Klient

Gmina Istebna
43-470 Istebna 1000

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w zakresie 3-go stopnia oczyszczania o docelowej przepustowości
Qdśr = 600 m3/d (3 200 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- operat wodno-prawny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

49

Zdzieszowice

Biologiczno – chemiczna oczyszczalni ścieków
w Zdzieszowicach

zdzieszowice
Klient

Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 1
47-330 Zdzieszowice
DEMETRIX Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 35
41-940 Piekary Śląskie

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w zakresie 3-go stopnia oczyszczania o docelowej przepustowości
Qdśr = 396 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

48

Wodzisław Śląski

Oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

wodzislaw-slaski
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15
44-300 Wodzisław Śląski
INSTAL KRAKÓW S.A
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa i rozbudowa obiektów linii osadowej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=15 000 m3/d (93 649 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy

47

Żory

Oczyszczalnia Ścieków w Żorach

zory
Klient

PWiK Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Żory
INSTAL KRAKÓW S.A
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

Okres realizacji

2014-2015

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa nowego piaskownika poziomego z separatorem i instalacją do płukania piasku w oczyszczalni ścieków o przepustowości
Qdśr=11 622 m3/d (64 702 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy

46

Czechowice-Dziedzice

"Kontrakt XV. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"" dla budowy kanalizacji sanitarnej - do realizacji w ramach robót uzupełniających

czechowice-dziedzice-2
Klient

PIM Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

4,9 km kanalizacji sanitarnej D160-D200

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

45

Zabrze

Budowa przepompowni ścieków Maciejów wraz z kolektorami tłocznymi i z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków Kopernik w Zabrzu

zabrze
Klient

ZPWiK Sp. z o.o.
ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

Przepompownia ścieków Qmax=1728 m3/h
2x0,14 km rurociąg tłoczny D400

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

44

Knurów

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych - rejon B D E F

knurow-4
Klient

PWiK Sp. z o.o. Knurów
ul. Szpitalna 11
44-194 Knurów

Okres realizacji

2013-2015

Informacje
Zakres inwestycji

6,6 km kanalizacji sanitarnej D90-D500
1,1 km kanalizacji deszczowej D200-D400
1,4 km sieci wodociągowej D40-D160
Tłocznia ścieków Qmax=480 m3/h

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

43

Jankowice

Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach - rejon ulic: Boguszowickiej Jaworowej Jarzębinowej Brzozowej Topolowej Akacjowej

jankowice
Klient

Gmina Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

9,7km kanalizacji sanitarnej D63-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

42

Świerklany

Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach

swierklany-3
Klient

Gmina Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

10,4 km kanalizacji sanitarnej D63-D200

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

41

Sosnowiec

Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - II etap w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci i przyłączy wodociągowych w części PJO A8; PJO A9; PJO A11

sosnowiec-6
Klient

RPWiK w Sosnowcu S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

9,6 km kanalizacji sanitarnej D160-D250
0,9 km sieci wodociągowej D40-D225

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

40

Sosnowiec

Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - II etap w zakresie przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych w części PJO A6; PJO A7; PJO A11; PJO A12

sosnowiec-5
Klient

RPWiK w Sosnowcu S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

4,3 km sieci wodociągowej D40-D400

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

39

Czechowice Dziedzice

Oczyszczalnia Ścieków w Czechowicach - Dziedzicach

czechowice-dziedzice
Klient

PIM Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
INSTAL KRAKÓW S.A
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

Okres realizacji

2013-2014

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=10 252 m3/d (53 952 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- operat wodno-prawny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy

38

Bytom

Oczyszczalnia Ścieków CENTRALNA w Bytomiu

bytom
Klient

BPK Sp. z o.o.
pl. T.Kosciuszki11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2012-2013

Informacje
Zakres inwestycji

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=35 000 m3/d (170 000 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

37

Sosnowiec

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Kleeberga Źródlana Środkowa Wschodnia Braterstwa Broni w Sosnowcu w ramach realizacji zadania pn. Gospodarka ściekowa - II etap - Klimontów"

sosnowiec-4
Klient

RPWiK w Sosnowcu S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2012-2014

Informacje
Zakres inwestycji

3,6 km kanalizacji sanitarnej D160-D200
0,7 km kanalizacji ogólnospławnej D200-D800
4,7 km sieci wodociągowej D25-D800

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

36

Sosnowiec

Przebudowa sieci wodociągowej w Sosnowcu: od studni GPW Stadion do ul. Staropogońskiej (Część A) od ul. Staropogońskiej do ul. Będzińskiej (Część B)

sosnowiec-3
Klient

RPWiK w Sosnowcu S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2012-2013

Informacje
Zakres inwestycji

4,6 km sieci wodociągowej D32-D600
w tym: 3,9 km renowacji wodociągu DN600/500 metodą sliplining

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

35

Tarnowskie Góry

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza. Zadanie 1 - Pniowiec

tarnowskie-gory-2
Klient

Gmina Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Okres realizacji

2012-2013

Informacje
Zakres inwestycji

20,3 km kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i ciśnieniowej D90-D160
7,3 km kanalizacji deszczowej D200-D500

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

34

Bytom

Budowa urządzeń kanalizacji deszczowej terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich Leśna Topolowa

bytom-9
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2012-2012

Informacje
Zakres inwestycji

164,4 ha terenu - kanalizacja deszczowa

Zakres prac projektowych

-koncepcja

33

Bytom

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych terenów inwestycyjnych miasta Bytomia w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich Leśna Topolowa

bytom-8
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2012-2012

Informacje
Zakres inwestycji

164,4 ha terenu - kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa

Zakres prac projektowych

-koncepcja

32

Będzin

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie

bedzin
Klient

MPWiK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 140
42-500 Będzin

Okres realizacji

2011-2014

Informacje
Zakres inwestycji

6,3km kanalizacji sanitarnej D200-D400
Przepompownia ścieków Qmax=126 m3/h
Zbiornik retencyjny podziemny V=2100m 3

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa
-studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną

31

Gliwice

Wodociąg i przyłącza od sieci Dn600 w ul. Kujawskiej do projektowanego centrum handlowego Europa Centralna przy ul. Pszczyńskiej (węzeł drogowy autostrady A1 i A4 "Gliwice-Sośnica")

Klient

HELICAL SOŚNICA Sp. z o.o.
ul. Wspólna 35/9
00-519 Warszawa

Okres realizacji

2011-2012

Informacje
Zakres inwestycji

4,0 km sieci wodociągowej D150-D250

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlano-wykonawczy

30

Sosnowiec

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową kolizyjnej sieci wodociągowej w ramach zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II - części 1 (zadanie 9A PJO-A34)

sosnowiec-2
Klient

RPWiK w Sosnowcu S.A.
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2011-2014

Informacje
Zakres inwestycji

7,4 km kanalizacji ogólnospławnej D110-D1400
4,9 km sieci wodociągowej D40-D450

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

29

Tarnowskie Góry

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wschodniej części dzielnicy Repty w zlewni oczyszczalni Repty

tarnowskie-gory
Klient

Gmina Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry

Okres realizacji

2011-2012

Informacje
Zakres inwestycji

15,9 km kanalizacji sanitarnej D90-D200
2,6 km kanalizacji deszczowej D200-D500
6,2 km sieci wodociągowej D32-D560

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

28

Bytom

Budowa zbiornika przeciwpożarowego na terenie składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne przy ul. Jana Pawła II w Bytomiu

bytom-7
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2011-2011

Informacje
Zakres inwestycji

Zbiornik p.poż V=300 m3

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy

27

Ornontowice

Oczyszczalnia ścieków "Ornontowice-Północ" w Ornontowicach

ornontowice
Klient

Gmina Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Okres realizacji

2009-nadal

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=900 m3/d (7 146 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- operat wodno-prawny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

26

Bytom

Rurociąg tłoczny ścieków na oczyszczalnię w Radzionkowie w rejonie hałdy przy ul. Hajdy Bytomskie

bytom-6
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2010-2011

Informacje
Zakres inwestycji

2,7 km kanalizacji ściekowej tłocznej D315-D600

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlano-wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

25

Bytom

Budowa przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ul. Przelotowej ks. Frenzla Chroboka w Bytomiu Bytomskie

bytom-5
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2010-2012

Informacje
Zakres inwestycji

Przepompownia ścieków Qmax=8460 m3/h
Zbiornik retencyjny podziemny V=721 m3
2x0,57 km rurociąg tłoczny D710

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

24

Żory

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Żorach. Budowa sieci wod.-kan. w dzielnicy Osiny - Obszar Południe - zadanie V

zory-3
Klient

CETUS - ENERGETYKA Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
44-266 Świerklany
PWiK Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Źory

Okres realizacji

2010-2013

Informacje
Zakres inwestycji

9,5 km kanalizacji sanitarnej D90-D200

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

23

Sosnowiec

Gospodarka wodno - ściekowa w Sosnowcu - etap II; część 3

sosnowiec
Klient

Gmina Sosnowiec
Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec

Okres realizacji

2010-2011

Informacje
Zakres inwestycji

38,1 km kanalizacji sanitarnej D110-D400
33,8 km kanalizacji deszczowej D200-D1500
4,3 km sieci wodociągowej D40-D400
0,15 km sieci gazociągowej D63-D160
41 719 m2 przebudowy jezdni (KR2-KR5), chodników i zatok autobusowych

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

22

Łazy

Oczyszczalnia ścieków w Łazach

lazy
Klient

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

Okres realizacji

2009-2010

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=1 100 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- operat wodno-prawny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

21

Bytom

Oczyszczalnia ścieków BOBREK w Bytomiu

bytom-2
Klient

BPK Sp. z o.o.
pl. T.Kosciuszki11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2006-2010

Informacje
Zakres inwestycji

Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=780 m3/d (6 500 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt koncepcyjny
- operat wodno-prawny
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

20

Gliwice

Wymiana kanału DN1000 i budowa rowu otwartego wraz z przepustami i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie powstającej hali widowiskowo-sportowej Podium pomiędzy ulicą Kujawską Akademicką i istniejącym wylotem brzegowym do rzeki Kłodnicy w km 47+365

gliwice-5
Klient

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2009-2010

Informacje
Zakres inwestycji

0,56 km kanalizacji deszczowej D1200

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

19

Gliwice

Budowa rurociągu wody surowej ze studni głębinowych w Czechowicach do SUW w Łabędach

gliwice-4
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2009-2010

Informacje
Zakres inwestycji

6,2 km sieci wodociągowej D200-D400
6,6 km kanalizacji światłowodowej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

18

Bytom

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków dla ul. Holeczków Etap III budowy kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic Blachówka Lazarówka Polna w Bytomiu Suchej Górze

bytom-4
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2009-2010

Informacje
Zakres inwestycji

2,9 km kanalizacji sanitarnej D90-D200

Zakres prac projektowych

-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

17

Gliwice

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - Ostropa

gliwice-3
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2008-2013

Informacje
Zakres inwestycji

33,0 km kanalizacji sanitarnej D110-D315
12,9 km sieci wodociągowej D32-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

16

Gliwice

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - Bojków

gliwice-2
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2008-2013

Informacje
Zakres inwestycji

31,7 km kanalizacji sanitarnej D110-D315
12,6 km kanalizacji deszczowej D200-D1200
3,8 km sieci wodociągowej D32-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

15

Kędzierzyn -Koźle

Budowa przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie Gminy Miasta Kędzierzyn -Koźle

kedzierzyn-kozle
Klient

KEM Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1A
41-303 Dąbrowa Górnicza
MWiK w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn - Koźle

Okres realizacji

2008-2009

Informacje
Zakres inwestycji

8,4 km kanalizacji sanitarnej D200-1000
0,15 km renowacji kanału D500 rękawem
0,2 km regulacja rzeki Lenartowicki

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

14

Knurów

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - Budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych - Zad. Nr 3

knurow-3
Klient

PWiK Sp. z o.o. Knurów
ul. Szpitalna 11
44-194 Knurów

Okres realizacji

2008-2009

Informacje
Zakres inwestycji

18,2 km kanalizacji sanitarnej D110-D200
1,0 km kanalizacji deszczowej D200-D500
3,8 km sieci wodociągowej D32-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

13

Knurów

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - Budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych - Zad. Nr 1

knurow
Klient

PWiK Sp. z o.o. Knurów
ul. Szpitalna 11
44-194 Knurów

Okres realizacji

2007-2009

Informacje
Zakres inwestycji

15,3 km kanalizacji sanitarnej D110-D400
1,36 km kanalizacji deszczowej D250-D500

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

12

Knurów

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - Budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych - Zad. Nr 2

knurow-2
Klient

PWiK Sp. z o.o. Knurów
ul. Szpitalna 11
44-194 Knurów

Okres realizacji

2008-2009

Informacje
Zakres inwestycji

25,2 km kanalizacji sanitarnej D160-D200
0,94 km kanalizacji deszczowej D400-D800

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

11

Głuchołazy

Rozwój i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Głuchołazy

glucholazy
Klient

WODOCIĄGI Sp. z o.o.
ul. Reymonta 12
48-340 Głuchołazy

Okres realizacji

2007-2008

Informacje
Zakres inwestycji

140,5 km kanalizacji sanitarnej
34 pompowni ścieków
86,0 km sieci wodociągowej

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja projektowa

10

Kraków

Oczyszczalnia ścieków PŁASZÓW II w Krakowie

krakow
Klient

MPWiK S.A.
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków

Okres realizacji

2003-2007

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=165 000 m3/d (780 000 RLM)

Zakres prac projektowych

- projekt wykonawczy

9

Gliwice

Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starówki w Gliwicach w ramach projektu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.

gliwice
Klient

PWiK Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2006-2006

Informacje
Zakres inwestycji

7,5 km kanalizacji sanitarnej D200-D1350

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

8

Nysa

Odprowadzenie ścieków z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa

nysa
Klient

WiK AKWA Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 2
48-300 Nysa

Okres realizacji

2006-2008

Informacje
Zakres inwestycji

125,2 km kanalizacji sanitarnej D90-200
27 pompowni ścieków

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

7

Bytom

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Bytom. Część A - Zadanie nr 12 Część C - Zadanie nr 14

bytom-3
Klient

BPK Sp. z o.o.
Pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Okres realizacji

2006-2008

Informacje
Zakres inwestycji

78,0 km kanalizacji sanitarnej D90-D800
28,9 km kanalizacji deszczowej D250-D2000
2,0 km renowacji kanalizacji deszczowej D800-3600

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

6

Żory

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach - obszar Zachód

zory-2
Klient

PWiK Żory Sp. z o.o.
ul. Wodociągowa 10
44-240 Źory

Okres realizacji

2005-2013

Informacje
Zakres inwestycji

43,0 km kanalizacji sanitarnej D200-D315
10,6 km kanalizacji deszczowej D200-D500
31,0 km sieci wodociągowej D40-D315

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

5

Świerklany

Oczyszczalnia ścieków w Świerklanach

swierklany
Klient

Gmina Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

Okres realizacji

2004-2005

Informacje
Zakres inwestycji

Rozbudowa oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości
Qdśr=1 700 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

4

Świerklany

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi i rozbudową oczyszczalni ścieków dla Gminy Świerklany

swierklany-2
Klient

Gmina Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice

Okres realizacji

2004-2005

Informacje
Zakres inwestycji

126,0 km kanalizacji sanitarnej D160-D400
22 pompowni ścieków
rozbudowa oczyszczalni ścieków Qśr=1700 m3/d

Zakres prac projektowych

-koncepcja
-projekt budowlany
-projekt wykonawczy
-dokumentacja kosztorysowa

3

Łomża

Stacja uzdatniania wody oraz dodatkowe ujęcie wody w Łomży

lomza
Klient

P.BiI. ABT Badora i Spółka S.J.
ul. Bór 143/157
42-200 Częstochowa

Okres realizacji

2003-2004

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa SUW o docelowej wydajności
Qdśr=800 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt budowlano-wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

2

Czeladź

Stacja uzdatniania wody w Czeladzi

Klient

P.P.H-U. CEHAMOG
ul. Zygmunta Starego 6
44-100 Gliwice

Okres realizacji

2001-2001

Informacje
Zakres inwestycji

Budowa SUW o docelowej wydajności
Qdśr=18 000 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt budowlano-wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

1

Ciechanów

Stacja uzdatniania wody w Ciechanowie

ciechanow
Klient

ZWiK Sp. z o.o.
ul. Gostkowska 81
06-400 Ciechanów

Okres realizacji

2000-2000

Informacje
Zakres inwestycji

Modernizacja SUW o docelowej wydajności
Qdśr=9 600 m3/d

Zakres prac projektowych

- projekt budowlano-wykonawczy
- dokumentacja kosztorysowa

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję