Aktualności

1740

Na zlecenie Katowickich Inwestycji opracowujemy dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji : "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Murckach - III etap".

1742

W dniu 22.04.2024r. podpisaliśmy umowę z Gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla dwóch przelewów burzowych.

1738

Umowa z Katowickimi Inwestycjami na opracowanie PFU z podziałem na dwie części: 1. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Głogowskiej i sąsiednich, 2. Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Kostki Napierskiego, Niskiej, Sępiej Tunelowej i Orlej.  

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej, a także sieci gazowe i ciepłownicze.

W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • sieci, przyłącza i instalacje gazowe oraz ciepłownicze,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję