Aktualności

podpisanie-umowy-127

Podpisanie umowy

W dniu 15.02.2021 r. została podpisana umowa z BPK Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Hermetyzacja piaskownika na oczyszczalni ścieków Centralna".

podpisanie-umowy-126

Podpisanie umowy

W dniu 15.01.2021 r. została podpisana umowa z "HYDROKOM" Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Ulepszenie budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków i urządzeń technologicznych w budynku (żelbetowa komora uspokojenia, instalacja wewnętrzna technologiczna)".

podpisanie-umowy-125

Podpisanie umowy

W dniu 30.12.2020 r. została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Koniecpolu".

O nas

siedziba_waska

"HYDROSAN" Sp. z o.o. jest biurem projektowym specjalizującym się w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska w zakresie projektowania obiektów gospodarki wodno-ściekowej, a także sieci gazowe i ciepłownicze.

W szczególności nasza działalność obejmuje następujące zagadnienia:

  • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
  • sieci, przyłącza i instalacje gazowe oraz ciepłownicze,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych,
  • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe  z monitorowaniem pompowni,
  • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych.

Działalność firmy obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od konsultacji, poprzez koncepcję i wszystkie fazy projektowania do jej nadzorowania.

Na stałe, przy realizacji projektów współdziałamy z kilkunastoma branżowymi biurami projektowymi.

W celu podnoszenia  specjalistycznej wiedzy naszej kadry, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Śląską, w ramach programu Inżynier XXI wieku,

pobrane (1)

polsl

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję