podpisanie-umowy-153

Podpisanie umowy

15.12.2022- Podpisaliśmy umowę z Instal Kraków S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej służącej przebudowie wodociągu magistralnego w Dębowie Górniczej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem zgód, decyzji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

podpisanie-umowy-152

Podpisanie umowy

24.11.2022- Podpisaliśmy umowę z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: '' Modernizacja wodociągu DN800 Rybnik-Czuchów Etap I: Budowa wodociągu PE Dz630 w Przegędzy w gminie Czerwionka-Leszczyny''.

podpisanie-umowy-151

Podpisanie umowy

24.11.2022- Podpisaliśmy umowę z GPW S.A z siedzibą w Katowicach na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: '' Budowa wodociągu PE Dz160 na odcinku Mysłowice-Dziećkowice (ul. Długa)''.

podpisanie-umowy-150

Podpisanie umowy

10.11.2022- Podpisaliśmy umowę z Katowickimi Inwestycjami S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę dla zad. pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej dla obiektów w rejonie szybu '' Pułaski'' przy ul. Szopienickiej w Katowicach.

podpisanie-umowy-149

Podpisanie umowy

24.08.2022- Podpisaliśmy umowę z PWiK Sp. z o.o.  w Knurowie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: " Modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków- przebudowa ciągu technologicznego usuwania skratek wraz z zabudową urządzeń efektywnie usuwających ciała włókniste oraz separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Knurowie".

podpisanie-umowy-142

Podpisanie umowy

 19.07.2022 - Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym " Goskom"  w Praszce na wykonanie koncepcji projektowej budowy sieci wodociągowej  zasilającej miejscowości Sołtysy i Wierzbie.

podpisanie-umowy-148

Podpisanie umowy

W dniu 06.07.2022 r. podpisaliśmy umowę ze spółką "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku Białej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa zbiornika osadów przefermentowanych wraz z adaptacją WKF-u 34B na terenie Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach przy ul. Bestwińskiej 63 w Bielsku Białej".

podpisanie-umowy-146

Podpisanie umowy

23.06.2022 r. - Umowa ze spółką Katowickie Inwestycje S.A (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Sobocińskiego i ulic sąsiednich w Katowicach".

podpisanie-umowy-147

Podpisanie umowy

W dniu 21.06.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie na opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu Krywałdu w Knurowie tj. wyposażenia w kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualnie przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie.

podpisanie-umowy-145

Podpisanie umowy

W dniu 02.06.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym "GOSKOM" Sp. z o. o. z siedzibą w Praszce,  na opracowanie koncepcji projektowej Modernizacji Ujęcia Wody i Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach przy ul. Wodnej 14.

podpisanie-umowy-143

Podpisanie umowy

26.05.2022 r. - Podpisaliśmy umowę z Miastem Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej.

podpisanie-umowy-144

Podpisanie umowy

12.05.2022 r. - umowa z Gminą Pajęczno na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie ujęcia wód "Czerkiesy" w Nowych Gajęcicach wraz z budową pojedyńczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno".

podpisanie-umowy-141

Podpisanie umowy

13.04.2022 r. - Umowa z BPK Sp. z o.o z siedzibą w Bytomiu na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Centralna".

podpisanie-umowy-140

Podpisanie umowy

 30.03.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olkuszu na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji pn: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bukownie".

podpisanie-umowy-139

Podpisanie umowy

W dniu 15.03.2022 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "GOSKOM" Sp. z o.o z siedzibą w Praszce na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn: "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową instalacji i studni oraz zmianą zagospodarowania działki na terenie istniejącego ujęcia wody w Strojcu".

podpisanie-umowy-137

Podpisanie umowy

W dniu 14.03.2022 r. podpisaliśmy umowę z BPK Sp. z o. o  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa trzech zbiorników bioreaktorów BIOMIX na Oczyszczalni Ścieków w Bytomiu Miechowicach".

podpisanie-umowy-136

Podpisanie umowy

04.03.2022 r. - Podpisanie umowy z Gminą Radłów na sporządzenie kompletnego opracowania projektowo-kosztorysowego wraz z nadzorem autorskim w związku z inwestycją pn: "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach".

podpisanie-umowy-138

Podpisanie umowy

02.03.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych do realizacji inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej w Suszcu w rejonie ul. Dolnej - odcinek boczny".

podpisanie-umowy-134

Podpisanie umowy

14.01.2022 r. - Umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Oczyszczalni Ścieków "Orzegów" wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Orzegów" w Rudzie Śląskiej".

podpisanie-umowy-135

Podpisanie umowy

W dniu 11.01.2022 r. podpisaliśmy umowę z Gminą Tarnowskie Góry na Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań: 

  •  Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków,
  •  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staffa, ul. Parkowej,
  •  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy, Polarnej, Racławickiej,
  •  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego.
Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję