podpisanie-umowy-167

Zlecenie na wykonanie PFU dla zad. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej, wraz z magazynem energii, oraz pompy ciepła na terenie oczyszczalni ścieków Miechowice w Bytomiu. Inwestor - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

podpisanie-umowy-162

Umowa z Gliwickim Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych. 

podpisanie-umowy-164

Umowa z PCC Rokita S.A. na wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, technicznego i wykonawczego w branży technologicznej. 

podpisanie-umowy-165

Nawiązanie współpracy z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dotyczącej wykonania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem KIP.

podpisanie-umowy-166

Umowa z Gminą Jawor na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmian dot. Ob. nr. 25 Suszarnia osadów, oraz związanych z tym zmian w zagospodarowaniu terenu.

podpisanie-umowy-161

Umowa z RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zad. pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Kroczyc.

podpisanie-umowy-160

 Wykonanie inwentaryzacji wraz z aktualizacją dokumentacji całej instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej, wody pitnej, przemysłowej i ściekowej na terenie CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu.

podpisanie-umowy-159

Umowa z PWiK w Gliwicach na opracowanie koncepcji przebudowy, oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu uporządkowania gospodarki wodnościekowej miasta Pyskowice.

podpisanie-umowy-158

Podpisanie umowy

22.02.2023- Podpisaliśmy umowę z Miastem Gliwice na przeprowadzenie kompleksowej procedury uzyskania przez zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze zbiorników retencyjnych na potrzeby napełnienia niecek basenowych Kąpieliska Leśnego przy ul. Oriona 130 w Gliwicach.

Podpisanie umowy

11.01.2023- Podpisaliśmy umowę z MT-ECO Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zad. inw. pn. Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego- Matejki w  Bytomiu.

podpisanie-umowy-156

Podpisanie umowy

10.01.2023- Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o na opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie doprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach do rzeki Iłownicy w km 0+120.

Podpisanie umowy

09.01.2023- Podpisaliśmy umowę z MT-ECO Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla zamówienia pn. '' Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskego w Bytomiu''.

podpisanie-umowy-157

Podpisanie umowy

03.01.2023- Podpisaliśmy umowę z CMC Poland Sp. z o.o. na wykonanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr. PO.RUZ.421.379.14.2019.WG z dn. 28.12.2020r. wydanego dla CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu w zakresie wykreślenia w części II punktu 6 oraz wystąpienie do organu z pismem.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję